Záhlaví je vysoké 80 px

Logo i Menu je zarovnané na střed Záhlaví

FontSize Menu je 18 px

Prázdná stránka má bílé pozdadí.

Vždy ale používáme, tj. veškerý obsah dáváme do Stripes:

Bílá: #FFFFFF

Modrá: #39729B (první sloupec, předposlední řada colorpickeru)

Nadpis stránky - Heading 1

Podtitul nadpisu stránky - Heading 3

Nadpis stránky Heading 1, 40 px

X: střed stránky, Y: 160 (80 px pod Záhlavím)

Podtitul, Heading 3, 32 px

X: střed stránky

Heading 1 - 40 px

Heading 2 - 36 px

Heading 3 - 32 px

Heading 4 - 28 px

Používáme výhradně tyto styly.

Font je výhradně Open Sans.

Bolt nebo Kurzívu použijeme jen výjimečne.

 

Barva na bílém pozadí:

Headings: #39729B (prostřední sloupec, spodní řada colorpickeru)

Paragraphs: #313E4F (prostřední sloupec, předposlední řada colorpickeru)

Barva na modrém pozadí:

Hadings i Paragraphs: #FAFAFA (jedna z barev Tématu)

Heading 5 - 24 px
Heading 6 - 20 px

Paragraph 1 - 18 px

Paragraph 2 - 14 px

Paragraph 3 - 12 px

€10.80 / month

 • Item 1

 • Item 2

 • Item 3

Aktivní URL odkaz - link - je podtržený

Znak měny € uvádíme před částkou, bez mezery.

Pro EUR používáme desetinou tečku (ne čárku).

Výčet položek: používáme jednoduchý Bullet list zarovnaný doleva

VektorArt na bílem pozadí nastavujeme barvu #FAFAFA.

Obrázky pojmenováváme podle toho, co na nich je a pro Google přidáváme popis:

"SQL Server Tips"

Obrázky pojmenováváme podle toho, co na nich je a pro Google přidáváme popis: "MicrosoftSQLServer-logo-transparent.png"

Button na bílém pozadí:

Pozadí Modrá: #39729B (první sloupec, předposlední řada colorpickeru)

Text Paragraph 1 (18px, #FAFAFA)

Border: 2 px

Corner: 2px

Hover: výplň se změní na bílou (#FFFFFF), text na čenrou

Šířka: 250 px, rozšiřujeme jen pokud se text nevejde

Výška: 50px

Spodní okrajn posledního objektu v sekci by měl být cca 80 px od konce cekce (mezera je velká 80 px)

Nadpis sekce - Heading 1

Podtitul nadpisu sekce - Heading 5.
Nadpis odstavce - Heading 6
 • Microsoft Windows Server 2019 Datacenter

 • Microsoft SQL Server 2019 Enterprise

 • Microsoft System Center 2019 Datacenter

Nadpis sekce dáváme 80 px pod začátek Stipu (mezera je velká 80 px)

Y = Y Stripu + 80

Podtitul už e obvykle celá věta nebo několik vět, tj. na konci je vždy tečka.

Názvy produktů, verzí, edicí píšeme s Velkým Písmenem na Začátku Slov

Button na modrém pozadí:

Pozadí Transparent

Text Paragraph 1 (18px, #FAFAFA)

Border: 2 px

Corner: 2px

Hover: výplň se změní na bílou (#FFFFFF), text na černou

Šířka: 250 px, rozšiřujeme jen pokud se text nevejde

Výška: 50px

SQL experts at your fingertips

Microsoft Certified SQL experts ready to help.
Years of experience & thousands of solved issues
 • SQL performance tuning

 • SQL clustering

 • SQL backup and disaster recovery

 • SQL licensing issues

 • Choosing the right SQL version, edition and licensing program

Zápatí je vysoké 80 px

Logo i Text jsou zarovnané na střed Zápatí

Styl Paragraph 1 - 18px

 • Grey YouTube Icon
 • LInkedIn MS SQL
 • Facebook
 • Twitter

+420 222 745 000 | info@apponfly.com | mssql.apponfly.com